ВЕЛОСИПЕДИ

Байкове
Части

 

РОЛКОВИ КЪНКИ

Кънки
Части

 

СКЕЙТБОРД

Комплекти
Части

 

ДРУГИ СПОРТОВЕ

Дъртборд
Електро байк
Сегуей
Други

 

ЕКИПИРОВКА

Екипи
Обувки
Шапки
Очила / Маски
Каски
Ръкавици
Други

 

АКСЕСОАРИ

Протектори
Раници
Инструменти
Уреди за навигация
Багажници за автомобили
Други

 

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА


С ползването, на който и да е линк от настоящия сайт потребителя декларира съгласието си с условията за използване на VELOBORSA.COM.  Цялата информация, съставянето и подредбата на www.veloborsa.com, както и самото име VELOBORSA са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Всяка употреба извън този смисъл - публикуване на текст или част от текст на друго място без знанието на veloborsa.com; копирането и захранването на бази данни с комерсиална цел; разпространяването й под каквато и да е форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда; и всяка форма на комерсиално използване - е забранена и ще бъде преследвана с цялата строгост на закона.

 • ‛ПОТРЕБИТЕЛ‛ по смисъла на настоящите ‛Условия за ползване‛ е лице, което използва услугите със свободен или регистриран общ достъп.
 • ‛САЙТ‛ е уебсайта www.veloborsa.com предоставящ достъп до база данни с обяви за екипировка, полезни линкове, текстови материали, снимки и др.
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да ползва услугите на САЙТА в съответствие с изискванията на настоящите Условия за ползване.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с това, че екипът на САЙТА в зависимост от задълженията си, има достъп до част от негова информация /като име и телефон за контакт, имейл /, но няма право да я разгласява , разпространява освен в предвидените в настоящите Условия за ползване случаи.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да спазва българските и международните закони и да не ги нарушава
 • ПОТРЕБИТЕЛЯ няма право да  накърни репутацията, да  обижда, заплашва или нанася вреда на друг потребител или на екипа на САЙТА, като това е  основание за незабавно прекратяване възможността за ползването на САЙТА.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ ясно съзнава и приема факта, че предоставяните от САЙТА услуги са с полезна и образователна цел.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ ясно съзнава, че всички материали, информация, текстове, лого, графики, методите на работа и дизайна са собственост на САЙТА и авторските права над тях принадлежат на VELOBORSA.
 • ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да съхранява или разпространява информация от САЙТА само след получаването на писмено разрешение от ръководството на VELOBORSA.

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА САЙТА

 • САЙТЪТ предлага услугите ‛във вида, в който са‛ и не носи отговорност по отношение на публикуваните продукти, тяхното качество и актуалност, определена цена, както за и възникналите отношения между продавачи и купувачи.
 • САЙТЪТ има право да променя технологията и дизайна на предоставяните услуги без предварително известяване. Относно съдържанието на всички реклами, както и за запазените търговски марки, които те касаят, отговорност носят единствено рекламодателите.
 • САЙТЪТ не носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това - технически проблеми, техническа профилактика и др.
 • САЙТЪТ е свързан с Интернет и трябва да работи в техническата среда на тази мрежа определя невъзможността да се гарантира, че потокът информация към и от САЙТА няма да бъде следен и записван от трети страни.
 • САЙТЪТ не носи отговорност и за действия на свои потребители, дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Условията за използване начин.
 • Връзки в САЙТА може да препращат към други Интернет адреси, които не работят според настоящите Условия за ползване. САЙТЪТ не носи отговорност за съдържанието извън домейна ‛www.veloborsa.com‛.
 • САЙТЪТ не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че продавач публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквото и да е информация, картина, звук, образ и др., които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица.
 • Екипът на  САЙТА е длъжен да спазва Условията за ползване, както и всички закони за защита на личните данни и информация. Информация може да бъде предоставяна когато е изисквана от органите на реда.
Текст: VELOBORSA Администратор